Saunan pajuangervon takana on täydellisessä näkösuojassa.