Kiinteisöraportti

 • Maanmittauslaitoksen kartta Metsärinteen tontista ja sijainnista

 • Kiinteisön perustiedot ja kustannukset PDF-tidostona (esite)

 • Metsärinteen saunamökin vahinkokorvaus 

 • Selkeytys uusiorakentamiseen ja olemassa olevan
  rakennuksen laajentamiseen t
  ällä alueella
  (Sisältää tietoa myös asumisesta ja käyttötarkoitusen muuttamisesta)

   

 • "Kiinteistöön liittyvät velattomat kiinnitykset ovat usein ostajan kannalta positiivinen asia. Ostajan näkökulmasta merkityksellistä ei ole se, onko kiinteistössä kiinnityksiä, vaan se, että kiinnitysten pitää siirtyä ostajalle velattomina. Jos kiinteistön ostaja aikoo käyttää ostettua kiinteistöä esimerkiksi asuntolainan vakuutena, tulee kiinnityksiä joka tapauksessa hakea. Kun kiinteistöön on olemassa kiinnityksiä jo valmiiksi, ei kiinteistön ostajan tarvitse hakea kiinnityksiä erikseen. Tämä säästää ostajalta sekä aikaa että rahaa". 
  Lähde: https://remax.fi/fi/ideat-ja-vinkit/kiinnitykset-kiinteistokaupassa/

 

Asiaa sähköstä

Metsärinteellä on 1-vaihevirta. 3-vaiheiselle virralle ei ole ollut tarvetta, koska ei ole sähkökiuasta, joka vaatisi voimakkaamman virran.

Siltä varalta, että uusi asukas olisi halukas vaihtamaan 3-vaihevirtaan, selvitin 29.4.2021 Vaasan sähköltä, mitä liittyminen 3-vaiheeseen maksaa. Sähköltä ilmoitettiin, että liittymismaksu on 730 €. 

Tällä hetjellä sähkö tulee Metsärinteelle ilmakaapelilla, mutta 3-vaihevirta tarvitsee asennusksen maan alle. Tolppa, josta virta tulee talon seinässä olevaan pääsulakkeeseen, on muutaman metrin etäisyydellä talon seinästä. Vaasan sähköltä kerrottiin, että kaapeli vedetään tolpasta alas ja siitä maan alla talon seinään, joten kaivamista ei ole paljon.

Muita kuluja sähkön muuttamiseksi 3-vaiheiseksi aiheutuu sähkökaapin/-keskuksen hankinnasta, joista kerrottiin hintahaarukan olevan 300-600 €:n välillä. Sähköliitäntätöistä tilaaja hankkii tarjoukset valitsemiltaan urakoitsijoilta. Taloon liittyviä sähköurakointeja Vaasan sähkö ei suorita.

Yksi sähkösuunnitelma taloon on jo olemassa 

Olen muutama vuosi sitten tilannut tuntemaltani sähköurakoitsijalta uudet sähköpiirustukset taloon kun muitakin lupa-asoita hoidettiin Vaasan rakennusvalvonnan kanssa. Hän teki piirrokset ja kustannusarvion. Lisätietoa sähkösuunnitelmasta saa Vaasan rakennusvalvonnasta, puh 06 325 1111.

 

 

 

Kiinteistölle jäävät irtokalusteet

Eteisen verhollinen kaluste

Eteisen kaappi, keittiön senä- ja lattiakalusteet

Saunan terassikalusteet

Puutarharyhmä

Keinu ja pöytäkaluste